Straffesager er mit speciale - men jeg laver også andet

  • Sager om lejemål
  • Forældremyndighed
  • Samværssager
  • Asyl- og opholdssager
  • Klage- og erstatningssager
  • Retsager