Skyldig

Hvad kan en forsvarsadvokat nytte? 

Selv om der ikke er nogen tvivl om, at du har gjort det, som du bliver beskyldt for - ja, selv om du endda åbent tilstår det hele - har du brug for en forsvarsadvokat.

  • For det første skal du være sikker på, at sagen bedømmes rigtigt efter straffeloven. Man kan kun straffes for noget, der er strafbart efter straffeloven. Det lyder som en selvfølgelighed, men jeg har gentagende gange oplevet klienter, der er blevet beskyldt og også tiltalt for noget, der i virkeligheden slet ikke var strafbart. Ja sågar, at de blev dømt i byretten, men i forbindelse med min anke blev frifundet i landsretten.
  • For det andet skal grovheden vurderes rigtigt. De fleste strafbestemmelser findes både i en mild og en grov version. Her er det selvfølgelig afgørende, at din sag vurderes korrekt. Og at alt, som kan tale for en mildere bedømmelse kommer frem
  • For det tredje skal straffen udmåles korrekt. For nogle forbrydelser, kan straffen gå fra dage til år i fængsel, lige som der kan mulighed for betinget fængsel eller samfundstjeneste, hvor du nok får en fængselsstraf, men ikke skal ind i et fængsel og afsone. Her ved en erfaren forsvarsadvokat, hvad det, der skal fremhæves over for retten for at sikre, at du får den mildest mulige dom